Skolesundhedspleje

Formålet med skolesundhedsplejen er, at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst ved:

  • at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
  • at styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed
  • at styrke og forbedre indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
  • at rådgive og hjælpe barnet og familien ved at være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, i skolen og i fritiden
  • at være opmærksom på, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor
  • at samarbejde med barnet/den unge, forældre og skolens personale samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Alle elever i 0. kl., 5. kl. og 8. kl. tilbydes en sundhedssamtale:

Sundhedssamtalen er en generel snak om barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette.

 

Desuden tilbydes måling af højde og vægt, og en synsprøve. Høreprøve ved behov.

 

Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skolens personale.

 

Alle elever i 2. kl. tilbydes undervisning i ”SundhedsVejen”, hvor 2 sundhedsplejersker underviser i 2 x 45 min. over 4 fortløbende dage:

1.dag: ”Hold dig rask”, handler om bakterier, håndvask og toiletadfærd.

2.dag: ”Maddagen”.

3.dag: ”Venskabsdagen”.

4.dag: ”Afslapning og aktivitetsdagen”.

 

Pigerne i 4. kl. tilbydes menstruations-undervisning i 45 min.

 

Alle elever i 5. kl., 6. kl., 8. kl. og 9. kl. tilbydes undervisning i et sundhedsrelateret emne (ca. 2 x 45 min) på klassen. Undervisningens indhold planlægges i samråd med klasselæreren.

 

Sundhedsplejersken deltager i projektet ”Du vælger selv” i samarbejde med Vejen Kommunes SSP konsulenter og Lions. Projektet er kriminalt- og misbrugsforebyggende teater og tilbydes hvert år i uge 44 til 8. kl.

Temaerne i de forskellige værksteder omhandler bl.a. emnerne alkohol, rusmidler, misbrug, vold, afhøring- og anholdelse af politiet, flertalsmisforståelser blandt unge og personlige grænser.

 

 

Sundhedsplejersken træffes:

Elever, forældre og skolens personale er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken.

Sundhedsplejersken har ”Åben Rådgivning” sammen med PPR – psykolog og socialrådgiver fra Ungekontakten på skolen. Åben Rådgivning er en umiddelbar rådgivning og vejledning til forældre, unge og ansatte og ikke sagsbehandling af allerede kendte problemstillinger.

Åben Rådgivningen kan være anonym og er gratis. Med mindre andet aftales er rådgivningen afsluttet, når samtalen ophører, men alt efter problemets karakter, kan det også aftales, at der arbejdes videre med problemet med hjælp fra relevante tværfaglige samarbejdspartnere.

 

I er velkomne til at indtale en besked på sundhedsplejerskens telefon (som er tilkoblet telefonsvarer), via mail, via forældreintra eller via skolen.

 

Sundhedsplejerske for 0. kl. – 9. kl.:

Sundhedsplejerske Ane Teuchler, Tlf.: 30 17 08 86 eller mail: awt@vejen.dk