Lene M. Sørensen (Formand)
Mor til Jeppe(Søhestene), Magnus(Blæksprutterne)

Linette Hjort
mor til Alma(Søhestene)

Tine B. Søndergaard
mor til Cecilie(Blæksprutterne)

Mira Bang
mor til Gry(Søhestene)

Camilla Bak Høilund
mor til Pelle (Søhestene), Arthur (Blæksprutterne)

Anni Kristensen
(Medarbejderrepræsentant)

Gitte Damgaard
(Børnehaveleder/sekretær)