Evaluerings- og opfølgningsplan for Vejen Friskole 2014 - 2016


Periode

Fokuspunkt

Beskrivelse

Deltagere

Ansvarlig

Opfølgning

 Januar 2014

 Ny skolereform

Bestyrelsen afholder temadag d. 19/1. Tema: Hvordan vil VF tackle den nye skolereform/hvilke rammer for elever og ansatte.

Bestyrelsen og ledelsen.

Ledelsen

Punkt på bestyrelsesmøde i marts.

Februar 2014

Brug af IPads

Ultimo februar får alle elever på skolen udleveret IPads. Brugen af disse vil blive evalueret.

Lærergruppen

Skolelederen

Der evalureres på hvert lærermøde. 

Februar 2014

UVM

Ved hjælp af spørgeskemasystemet ”Termometret” fra dcum afdækkes skolens undervisningsmiljø

Alle skolens elever

Skolelederen/klasselærerne.

Resultatet bliver offentliggjort på skolens hjemmeside

Marts 2014

Tilsyn

Der udarbejdes en tilsynserklæring

Elisabeth Østergaard

Skolelederen

Tilsynserklæringen vil blive offentliggjort på hjemmesiden

 

APV

Sikkerhedsrepræsentanten vil ___ gennemføre en arbejdsplads-vurdering. Resultatet forelægges bestyrelsen hvorefter de udarbejder en handleplan

Bestyrelsen

AMR – Arbejdsmiljørep.

 

Handleplanen vedtages og indskrives i bestyrelsesreferatet

Maj/juni 2014

Elevernes prøveresultater

I 2014 tilbydes folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse for første gang.

Lærergruppen

Skolelederen

Resultatet vil blive lagt på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere punkter til periodens evalueringsplan indskrives

 

Skoleleder