Teateruge

I uge 5 og 6 havde vi teateruger. Læs mere under vores arrangementer.

Ledige stillinger

Se mere under Ledige job.

Arrangementer

Se de kommende arrangementer.

Børn i centrum

– Bedsteforældredag

– Frugtordning

– Skolebus

Meningsfyldt

– Tid til socialt samvær

– Tid til fordybelse

– Tid til leg

Læring

– Sociale klausuler

– Afgangsprøve

– iPad

Stemninger