Velkommen til Vejen Friskole

3

Vejen Friskole er blevet til på initiativ af Peter Mikael Jensen.
Efter et par indledende offentlige møder blev der hurtigt dannet en initiativgruppe, der arbejdede videre med ideerne om en lille skole med optimale muligheder for børnene og med stor indflydelse for forældrene. I august 1998 kunne skolen byde velkommen til de første elever og i tiden siden har vi bl.a. med fokus på optimal forældreindflydelse og skole/hjem-kontakt bestræbt os på at være en skole i fortsat bevægelse.

 

Skolens formål
Vejen Friskole er en lille overskuelig skole. En skole med trygge rammer, hvor hensynet til de enkelte børns evner og behov er i højsædet. Vi ønsker et højt fagligt niveau og har en tidssvarende undervisning i konstant udvikling. Skolen driver friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
Denne virksomhedsplan for Vejen Friskole skal ses som et forsøg på, at samle alle relevante overordnede og praktiske oplysninger, således at den fungerer som opslagsværk for såvel forældre som ansatte på Vejen Friskole.

Virksomhedsplanen vil løbende blive revideret. Første udgave er trykt i januar 2002 – senest revideret januar 2011.  –
– At give eleverne den bedst mulige ballast med i deres fremtid.
– At lære dem at tage ansvar for sig selv og hinanden.
– At udnytte det enkelte barns ressourcer og støtte det i dets udvikling.
– Vi har et tæt samarbejde med kommunens PPR, sundheds- og tandpleje, bibliotek og idrætscenter.

 

Skolens idegrundlag
Vejen Friskole bygger på den Grundtvig/Koldske tradition og skolens menneskesyn er inspireret af Grundtvig og Kolds tanker. En del af friskolernes tradition er, at vi lægger vægt på fortælling – både som en del af den fælles morgensamling, som element i den faglige undervisning (bl.a. i historie og kristendom), men også som et selvstændigt fag, hvor alle skolens elever hver fredag er samlet til en fælles fortælletime. Skolens menneskesyn tager udgangspunkt i Grundtvig og Kolds betragtning om hvert menneske som helt unikt. En person med eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Fra dette udgangspunkt betragtede Grundtvig og Kold livet som en værdifuld mulighed for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for de andre i fællesskabet. Som Kold og Grundtvig forsøger vi at udnytte denne mulighed gennem den ”levende” og ligeværdige samtale, hvor man tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen kender svarene på forhånd. Den levende samtale skal medvirke til, at eleverne møder en åben og udogmatisk skole, som rummer liv, kærlighed, oplevelser, engagement og glæde. På Vejen Friskole ønsker vi, at vore børn skal møde denne åbne, ”udogmatiske” holdning på skolen og opleve, at de bliver værdsat og taget alvorligt i livsbekræftende omgivelser. Samtidig forpligter vi os til at fortælle børnene, hvor vi står, og hvad vi tror på. Vi mener, at kærligheden og glæden, engagementet og de gode oplevelser, er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære – først og fremmest at leve et liv sammen med andre. Derfor ønsker vi, at alle – børn, forældre og ansatte på skolen – skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse, og at påtage sig et medansvar.