Velkommen til Vejen Friskoles børnehave

Børnehaven er normeret til 65 børn i alderen 2,9 – 6,0 år. P.T er der ansat 2 pædagogmedhjælpere og 6 pædagoger, hvoraf den ene er daglig pædagogisk leder.

Børnehaven har et tæt samarbejde med friskolen og lægger sig op ad den Grundtvig/Koldske begrebsverden. Her er fortællingen og fællesskab værdier, som omslutter barnet i en verden, hvor de kan udvikle deres faglige og kropslige kunnen og følelsesmæssige udvikling. Historien og fantasien giver børnene muligheder, som gør dem bevidste om deres eget store potentiale. Det får børnene til at føle og forstå deres egne ressourcer, i sig selv og i fællesskabet.

En naturlig del af skolen

Børnehaven indgår som en naturlig del af skolen, hvor der lægges op til stor glæde og ansvarlighed for hinanden, store som små. Dette så vi sidst til vores motionsdøgn hvor de store skoleelever finder et børnehavebarn som de kan lave opvarmning og løbe motionsløb sammen med. De kommende skolebørn arbejder tæt sammen med børnehaveklassen.

I børnegruppen ønsker vi at skabe rammerne for livsmod, leg og læring i et fællesskab mellem barnet, personalet og forældrene – hvor børnenes trivsel og dannelse er vores fælles opgave. Disse rammer søger vi, at skabe inden for tankerne bag den Grundtvig/Koldske kultur, hvor vi bl.a. ser dialog og samtale som væsentlig.

Grundlæggende ballast

I børnehaven skal børnene mødes med sang, sanselighed, fortælling og fællesskab, som støtter deres udvikling, og tilgodeses i deres behov for omsorg, nærvær og tryghed. Børnehaven skal give børnene den grundlæggende ballast vedrørende eget værd, og mulighederne i fællesskabet. Samarbejdet mellem dagpleje, børnehave og skole skal sikre børnene den bedst mulige overgang mellem de forskellige trin.

Pædagogikken og fagligheden bygger på følgende elementer:

  • Børnehavens virke tager udgangspunkt i, at leve op til de Grundtvig/Koldske grundtanker.
  • Der fokuseres på det enkelte barn, hvor både individet og gruppen tilgodeses i fællesskabet.
  • Vores kontakt med forældre og børn baserer vi på åbenhed, synlighed og samtale, hvor vi er ansvarsfulde for børnenes hverdag i en professionelt drevet børnehave.
Der tilbydes ikke madordning i børnehaven.

Ved forældremødet i september 2023 blev der stemt nej til madordning.

Dette skal der stemmes om hvert andet år. Næste afstemning vil være i August 2025.