Værdier og dagligdag

På Vejen Friskole sætter vi værdierne faglighed, fællesskab og nærvær højt. Her kender vi alle hinanden, for i hverdagen arbejder og leger store og små sammen. Til den fælles morgensamling, i emnedage og på lejrskoler, knyttes bånd på tværs af klasser og alder.

Vejen Friskole blev grundlagt i 1998 som en Grundtvig/ Koldsk friskole. I 2011
flyttede vi til Læborg, hvor vi nu er solidt forankret i lokalsamfundet. Vi købte den lokale nedlagte folkeskole og overtog også den kommunale børnehave, hvilket gav os en god platform til at videreudvikle vores friskole.

Dvs. vi er i en rivende udvikling med børnehave, stigende elevtal og har med renoveringer og en tilbygning, sikret at skolen kan rumme de nu ca. 200 elever. Ændringerne i forholdene i børnehaven har givet godkendelse til 64 børn

På Vejen Friskole antager vi, at alle ønsker at gøre deres bedste i samværet med hinanden, og vi anerkender børnenes forskellige forudsætninger og potentiale. I respekt for hinanden og i positiv nysgerrighed finder vi modet til at møde andre værdier end vores egne.

IMG-7846