CERTIFICERET TILSYN
Friskolerne skal pr. 1. august 2010 vælge en eller flere certificerede tilsynsførende.

Certificeret tilsyn:

Forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende for højst 4 år ad gangen. Forældrekredsen kan anmode kommunalbestyrelsen om at udpege en tilsynsførende.
Der er krav om, at en række habilitetsbestemmelser skal være opfyldt. Desuden er der krav til tilsynets form og indhold.
Der er også krav om, at den/de tilsynsførende årligt udarbejder en skriftlig tillsynserklæring, som skal lægges på skolens hjemmeside.
Det er de frie skoleforeninger, der udbyder certificeringsuddannelserne.

 

Vejen Friskoles tilsynsførende er for en 4 årig periode med start 2020/2021: Werner Sternberg

 

Tilsynserklæring 2021-2022

Tilsynserklæring 2020-2021

Tilsynserklæring 2019-2020

Tilsynserklæring 2018-2019

Tilsynserklæring 2017-2018

Tilsynserklæring 2016-2017

Tilsynserklæring 2015-2016

Tilsynserklæring 2013-2014