Priser pr. 1/1 2024

Børnehave

Kr. 2.134 pr måned.

opkræves med 11 måneder

(juli md. betalingsfri)

Vejen Kommunes dagtilbudsregler for søskenderabat er gældende.

Derudover gives en friskolerabat på 275 kr./børnehavebarn, ved 2 eller flere børn på Friskolen

Forældre på barselsorlov har mulighed for at vælge en deltidsplads til deres barn i børnehaven.

Fleksibel pasningsordning – Vejen Kommune

Prisen for en deltidsplads er 1.433,-

Børn der er i en deltidsplads må være 30 t. om ugen i institutionen. Disse timer skal placeres imellem kl. 6.30-12.30.

Friplads

Der kan søges friplads til dagtilbud og kommunal SFO.

Økonomisk friplads søges via Digital Pladsanvisning, og beregnes ud fra aktuel husstandsindkomst.

Du er berettiget når:

  • Du bor i Vejen Kommune, og dit barn er indmeldt i dagtilbud eller SFO
  • Dit barn er indmeldt i en kommunal institution, kommunal dagpleje, SFO på en kommunal skole eller i en privat institution. Du kan ikke få økonomisk fripladstilskud til en privat pasningsordning, fleksibel pasningsordning eller SFO på en privatskole
  • Du/I har en husstandsindkomst indenfor fripladsskalaens indtægtsgrænse

Læs mere på

https://vejen.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud-0-6-aar/friplads/

Skole

Kr. 1.465 pr. måned

opkræves med 11 måneder

(juli md. betalingsfri)

 

1. barn kr. 1.465,00
2. barn kr. 1.165,00

Efterfølgende børn er gratis

Morgenpasning SFO

Kr. 335 pr. måned

opkræves med 11 måneder

(juli md. betalingsfri)

 

Eftermiddagpasning SFO

Kr. 780 pr. måned

(opkræves med 11 måneder juli md. betalingsfri)

Skolebus

Er med i skolepengene

Udmeldelse af

Skolen, SFO’en og Børnehaven

skal ske skriftligt til skolens kontor med en måneds opsigelse.