Priser pr. 1/1 2023

Børnehave

Kr. 2.038 pr måned.

opkræves med 11 måneder

(juli md. betalingsfri)

Vejen Kommunes dagtilbudsregler for søskenderabat er gældende.

Derudover gives en friskolerabat på 275 kr./børnehavebarn, ved 2 eller flere børn på Friskolen

Forældre på barselsorlov har mulighed for at vælge en deltidsplads til deres barn i børnehaven.

Fleksibel pasningsordning – Vejen Kommune

Prisen for en deltidsplads er 1.388,-

Børn der er i en deltidsplads må være 30 t. om ugen i institutionen. Disse timer skal placeres imellem kl. 6.30-12.30.

Skole

Kr. 1.465 pr. måned

opkræves med 11 måneder

(juli md. betalingsfri)

 

1. barn kr. 1.465,00
2. barn kr. 1.165,00

Efterfølgende børn er gratis

Morgenpasning SFO

Kr. 335 pr. måned

opkræves med 11 måneder

(juli md. betalingsfri)

 

Eftermiddagpasning SFO

Kr. 780 pr. måned

(opkræves med 11 måneder juli md. betalingsfri)

Skolebus

Er med i skolepengene

Udmeldelse af

Skolen, SFO’en og Børnehaven

skal ske skriftligt til skolens kontor med en måneds opsigelse.

3