Vejen Friskole og Børnehave 25.marts 2020

 Vedr. nødpasning:

Kære forældre,

I forbindelse med statsministerens udmelding om forlængelsen af nedlukningsperioden af skolerne frem til og med 13.april, ligger det os på sinde endnu en gang at gøre opmærksom på, at vi som skole og børnehave fortsat tilbyder nødpasning af jeres børn i det omfang I måtte have behov for det efter gældende rammesætning, som også gælder for alle andre institutioner i kommunen:

  • Der tilbydes nødpasning for de 0 – 9 årige børn til og med 3. klasse uanset alder. Børn fra 4.klasse og op forventes at være hjemme.
  • Der er mulighed for nødpasning af børn over 9 år, hvis de har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.
  • Der vil være nødpasning af de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller er på arbejde i den private sektor – eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder for pasning.

I opfordres fortsat til at finde andre forsvarlige pasningsmuligheder, men vi står naturligvis til rådighed og hjælper gerne i det omfang, der er behov for det.

Ved behov skal I kontakte os hurtigst muligt, dog senest kl. 12 dagen før, således at vi har mulighed for i god tid at varsle og indkalde personale, svarende til mængden af børn med pasningsbehov.

For skolebørn kontakt Vibeke Hornbak på 2364 1537 
For børnehavebørn kontakt Gitte Damgaard på 5049 8307

Vi håber og ønsker for jer alle, at I er friske og klarer skærene derude, og så håber vi, at vi snart kan mødes i skolen og ”den virkelige” verden igen.

Med venlig hilsen
Lars, Gitte og Vibeke

Børn i centrum

– Bedsteforældredag

– Frugtordning

– Skolebus

Meningsfyldt

– Tid til socialt samvær

– Tid til fordybelse

– Tid til leg

Læring

– Sociale klausuler

– Afgangsprøve

– iPad

Stemninger

Se flere billeder i vores gallerier