Vores værdier

De Grundtvig/ Koldske værdier tager udgangspunkt i præst og digter N.F.S. Grundtvig, samt lærer Christen Kolds tanker om skole og opdragelse. Grundtvig var optaget af voksenundervisning og folkeoplysning, hvorimod Christen Kold var kendt for ikke at ville lære børnene udenadslære, men i stedet gøre den mundtlige fortælling til den vigtigste metode i undervisningen. Dette skaber værdigrundlaget og rammerne
for de Grundtvig/koldske friskoler. Derfor er fællestrækket for disse
skoler, at de er baseret på forældrestyre, forældredeltagelse, brug af fortællingen, sang og musik.

Faglighed
Vi søger at danne og uddanne det hele menneske, og derfor skal vi i lige høj grad udvikle børnenes faglige, personlige og sociale kompetencer.
Det er det, vi mener, når vi siger ”hvis du vil lære mere”.
Vi ved, at børn lærer på mange forskellige måder, og vi tilrettelægger vores praksis derefter.
Vi lægger lige stor vægt på traditioner og på nytænkning – på forankring og forandring.
Vi vurderer derfor løbende vores praksis, så den altid er tilpassset vores og børnenes virkelighed

Fællesskab
Vi er sammen om at lave skole, og vi forventer og oplever aktiv deltagelse af børn, forældre og personale både til arrangementer og i skolens hverdag.
Fællesskabet giver os sammenhold, og i fællesskabet drager vi omsorg for hinanden.

Nærvær
På Vejen Friskole kender alle hinanden. I hverdagen arbejder og leger store og små sammen, og de voksne sætter en ære i at møde det enkelte barn i øjenhøjde.
Vi går ud fra, at alle altid ønsker at gøre deres bedste i samværet med hinanden, og vi anerkender børnenes forskellige forudsætninger og potentiale.
Til den fælles morgensamling og i emnedage og på lejrskoler knyttes bånd på tværs af klasser og alder.
I respekt for hinanden og i positiv nysgerrighed finder vi modet til at møde andre værdier end vores egne.