Forventninger til forældre

Elever, forældre og personale er sammen om at skabe en god skole. Når man som forældre har valgt Vejen Friskole, har man samtidig, ud fra skolens målsætning valgt at være en engageret forælder.

Forældre forventes at deltage og vise interesse i:

-Forældremøder og skole/hjem-samtaler
-barnets udvikling og klassens trivsel (lektier, legeaftaler mv.) klasse- og -skolearrangementer
-klasserengøring og arbejdsdage
-generalforsamling
-at bidrage med mad og bagværk i forbindelse med arrangementer

Kommunikation mellem skolen og dig som forælder

God kommunikation resulterer i gode oplevelser og resultater, hvilket øger dit barns trivsel og indlæring. For at dette kan lykkedes, ser vi gerne, at du som forælder siger ja til følgende:

Tillid

  • Jeg har tillid til, at personalet kontakter mig, hvis de vurderer, at der er opstået problemer, som gør at jeg skal kontaktes.
  • Jeg har tillid til, at mit barns lærere er fagpersoner, der tilrettelægger og gennemfører undervisningen professionelt.
  • Jeg har tillid til, at mit barn er tryg i sin hverdag, og at skolen forbereder mit barn på næste skridt i livet (både socialt og fagligt).
  • Jeg har tillid til, at jeg får den generelle information, der er væsentlig for mig.

 Fællesskab

  • Jeg er mit barns usynlige klassekammerat, og jeg taler derfor altid pænt om andre børn, forældre og personale til mit barn/i mit barns påhør – også selvom jeg inderst inde mener noget andet.
  • Jeg deltager i sociale arrangementer, for at mit barn skal opleve, at vi er en del af fællesskabet.

Respekt

  • Jeg henvender mig direkte til personalet, hvis jeg undrer mig over noget og er herved loyal overfor skolen.

Jeg er som forældre ansvarlig for:

At indgå i en konstruktiv dialog omkring mit barns trivsel eller læring. Når jeg føler mig kritisk, ændrer jeg det til at være undrende og stiller spørgsmål til situationen. Det betyder, at jeg kontakter klasselæreren/den pågældende underviser. Jeg inddrager IKKE andre forældre, forældrerødder, sociale medier o. lign. Hvis jeg ikke får den fornødne hjælp, kan jeg kontakte skolens ledelse. Som sidste instans kan jeg kontakte bestyrelsen

.