IMG_4496

Forældrebetaling

 

Morgen SFO:                    330,- kr. pr. måned (11 måneder)

Eftermiddags SFO:        740,- kr. pr. måned (11 måneder)

Juli måned er betalingsfri måned

Ind- og udmeldelse af SFO’en  skal ske skriftligt til skolens kontor med en måneds opsigelse.