Indmeldelse i vores børnehave

Børnehaven 12

Indmeldelse

Vejen Friskoles børnehave optager børn i alderen 2 år og 9 mdr. til 6 år. Der er max ca. 20 pladser pr. årgang. Børnehaven kan i alt  modtage 60 børn. Børnehaven giver børn fra Vejen og omegn mulighed for at søge om optagelse.

Optagelse kan ske ved henvendelse til skolens kontor eller direkte til børnehaven. Før optagelsen skal man deltage i en optagelsessamtale med børnehavens leder og skolens leder. Her foretages en forventningsafstemning og vi får en snak om de værdier en Grundtvig/koldsk friskole indeholder og hvordan man som forældre indgår I dette fællesskab.

Udfyld indmeldelsesblanket til Børnehaven

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Vejen Friskole, med mindst en måneds varsel til den første i måneden. I ganske særlige tilfælde, hvor forældrene ikke bakker op om Vejen Friskole og børnehaves grundlæggende værdier, kan vi se os nødsaget til at opsige samarbejdet og dermed udmelde barnet. Her gælder også at udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til den sidste dag i måneden.