IMG_3459

Værdigrundlag:

I tæt tilknytning til Vejen Friskoles værdigrundlag danner SFO’en ramme for en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor børnene udfordres, udvikler sig og bliver mødt med alderssvarende krav.

Børnene møder voksne, som er parate til at lede aktiviteter, hvor børnene deltager som ligeværdige deltagere og sammen med andre børn indgår i forpligtende samvær.

I vores hverdag er det vigtigt for os at skabe:

 Tryghed for børnene

 Nærvær i samværet

 Tillidsbaserede åbne relationer på alle niveauer

 

Med ovenstående som overordnede omdrejningspunkter

arbejder vi med:

Tydelighed i forhold til forventninger, aktiviteter og forældresamarbejde.

God stemning og god tone i hverdagen.

Styrkelse af børnenes dannelse og deres sociale kompetencer.